لطفا صبر کنید...

عوارض خروج از کشور
امتیاز 0/5 از 0 نظر
0

1398/02/07

برای پرداخت هزینه‌ی خروج، مبلغ پرداختی را باید نزد بانک ملی به شماره حساب ٢١١٠١٠٠٢۵٠٠٠٩    

به نام اداره کل امور مالیاتی واریز کنید.

فبش واریزی را هنگام خروج همراه داشته باشید.

عوارض خروج برای مسافرین عادی در تمامی مرزهای زمینی هوایی و دریایی به شرح زیر است. (مبالغ به تومان است.)

نوع مسافر

خروج اول

خروج دوم

خروج سوم به بعد

نوع مرز

مسافر عادی

220.000

330.000

440.000

تمامی مرزها (زمینی، هوایی و دریایی)

زائرین حج تمتع و عمره

110.000

165.000

220.000

تمامی مرزها (زمینی، هوایی و دریایی)

زائرین عتبات عالیات

           -

            -

           -

مرز هوایی 375.000

مرز زمینی و دریایی 125.000

اگر هنوز پاسپورت ندارید، در اینجا مدارک مورد نیاز برای صدور گذرنامه را ببینید .

 

دسته ها:
}