لطفا صبر کنید...

big-plus
میدان سنت اسحاق

میدان سنت اسحاق از دیر باز یکی از فضاهای اصلی و عمومی سنت پترزبورگ بوده است.

1396/01/20

میدان سنت اسحاق از دیر باز یکی از فضاهای اصلی و عمومی سنت پترزبورگ بوده است.

big-plus
سورتاولا، شهری تاریخی و افسانه ای در روسیه

شهر قدیمی و تاریخی سورتاولا Sortavala واقع در 992 کیلومتری شهر مسکو، شهری زیبا با تاریخچه ای فنلاندی و سوئدی است که در سال 2016 به عنوان سرمایه ملی روسیه شناخته شد.

1396/01/25

شهر قدیمی و تاریخی سورتاولا Sortavala واقع در 992 کیلومتری شهر مسکو، شهری زیبا با تاریخچه ای فنلاندی و سوئدی است که در سال 2016 به عنوان سرمایه ملی روسیه شناخته شد.