لطفا صبر کنید...

مقالات مرتبط با ویزای توریستی روسیه

big-plus
ویزای توریستی روسیه

اطلاعات ضروری برای گرفتن ویزای توریستی کشور روسیه

1396/01/21

اطلاعات ضروری برای گرفتن ویزای توریستی کشور روسیه

big-plus
ویزای روسیه

کشور روسیه با وسعت ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتر مربع، بزرگترین کشور جهان محسوب می شود و قابل ذکر است که سالانه افراد زیادی برای بازدید از این کشور زیبا راهی روسیه می شوند.

1396/01/21

کشور روسیه با وسعت ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتر مربع، بزرگترین کشور جهان محسوب می شود و قابل ذکر است که سالانه افراد زیادی برای بازدید از این کشور زیبا راهی روسیه می شوند.