سامارا شهری کوچک با جمعیتی بیش از یک‌میلیون نفر واقع در غرب روسیه است.