لطفا صبر کنید...

مسجد قل شریف زیباترین مسجد کازان
امتیاز 0/5 از 0 نظر
0

1396/01/25

مسجد قل شریف یکی از سمبل های مردم تاتار در تاتارستان است، یک بنای تاریخی معروف که مکانی برای پرستش خداوند بوده و تاریخچه پرفرازونشیبی دارد؛ قدمت آن به قرن 16 میلادی باز می گردد. مسجد و موزه ی کازان کرملین که بانام قل شریف شناخته می شوند، هم اکنون در یکی از قسمت های استان کازان در روسیه واقع می باشد.

مسجد قل شریف

قل شریف کیست؟

درمتون تاریخی کازان و بسیاری از منابع تاریخی منطقه بارها، از قل شریف به عنوان فردی فیلسوف و متفکر و همچنین به عنوان یکی از اربابان مناطق یادشده است. با پیگیری این متون می توان گفت که از قل شریف در آن زمان به عنوان یک رهبر دینی برجسته یاد می کرده اند و تاتارها او را به عنوان یک شخص بسیار مهم به حساب می آوردند تا جایی که به وی لقب امیر داده بودند. قل شریف در جریان تسخیر کازان توسط روس ها در سال 1552 میلادی کشته شد.

مسجد قل شریف

تاریخچه ی مسجد

پس از فتح کازان توسط روس ها، تمامی بناها به آتش کشیده شد و مسجد کازان نیز در آتش سوخت. بعد از گذشت سال ها فیلسوف و دانشمند معروف تاتارستان مردزانی با مطالعه و تحقیق بسیار دریافت که تاتارستان دارای مسجدی بوده که توسط قل شریف رهبری می شده. شریف کف که خود یکی از رهبران ، دانشمندان و شاعران تاتار بوده، بر پایه تحقیقات مردزانی، چهارصد سال پیش مسجدی زیبا و بزرگ احداث کرد. مسجد دارای کتابخانه ای بزرگ بود که سبب شد در قرن 16 به مرکز اصلی علمی و تحصیلی در منطقه ولگا تبدیل شود.

مسجد قل شریف

مرمت مسجد

در سال 1995 مردم آن منطقه با درخواست از دولت تاتارستان اقدام به مرمت و بازسازی مسجد کردند که کار آن در بهار سال 1996 پایان یافت. در تابستان همان سال رئیس جمهور روسیه در بازدید از این مسجد متعهد به پرداخت کمکی شایان به مسجد شد؛ و از آن زمان مردم بیش از پیش با تصویر و افسانه قل شریف در آن منطقه زندگی کردند.

مسجد قل شریف

مسجد مدرن قول شریف در بخش غربی کاخ کرملین کازان قرار دارد، این مسجد در حیات مدرسه سابق کادت است و جهت آن به سمت مکه و با بیشترین دقت احداث شده است. مسجد دارای سه بخش است:

  • ساختمان مسجد
  • سنگ یادبود
  • ساختمان اداری

معمارانی که پروژه مرمت مسجد را بر عهده داشتند، سعی کرده اند که شکل کلی مسجد حفظ شود، اما در نهایت مسجد دارای کمی تغییر هنری نیز هست و همچنین سعی شده تعدادی از تفاوت های ظریف معنایی قل شریف که به صورت سنتی به وی نسبت داده شده است را حفظ کنند.همچنین فضای فعلی مسجد گنجایش500 نفر را دارد و با احتساب محوطه بیرونی گنجایش آن به 10 هزار نفر می رسد.

دسته ها:
}