لطفا صبر کنید...

big-plus
آب و هوا در روسیه

روسیه کشوری سرد سیر است و اکثر اوقات خیابان هایش پوشیده از برف هستند.

1396/01/25

روسیه کشوری سرد سیر است و اکثر اوقات خیابان هایش پوشیده از برف هستند.

big-plus
بهترین زمان برای دیدن روسیه

اگر شما قصد سفر به روسیه را در فصل تابستان یا زمستان دارید؛ پیشنهاد می کنیم تا برای تصمیم گیری خوب فکر کنید. کشور روسیه به عنوان یک مقصد مشهور برای یک سفر زمستانی با مناظری پوشیده از برف و تابستانی آراسته با چمن و زینت کاری شده با گل به شمار می رود.

1396/03/31

اگر شما قصد سفر به روسیه را در فصل تابستان یا زمستان دارید؛ پیشنهاد می کنیم تا برای تصمیم گیری خوب فکر کنید. کشور روسیه به عنوان یک مقصد مشهور برای یک سفر زمستانی با مناظری پوشیده از برف و تابستانی آراسته با چمن و زینت کاری شده با گل به شمار می رود.