تور مشهد قطار

تور مشهد قطار

شــهر مبـدا

شهرهای مقصد

مـدت اقـامـت

ایـرلایـن ها
درجـه هتـل

تور مشهد 29 شهریور ماه

660.000 تومان 800.000 تومان
وارش
2 شب و 3 روز 1398/06/29

تور مشهد 30 شهریور ماه

640.000 تومان 800.000 تومان
وارش
2 شب و 3 روز 1398/06/30

تور مشهد 31 شهریور ماه

640.000 تومان 750.000 تومان
وارش
2 شب و 3 روز 1398/06/31

تور مشهد 1 مهر ماه

650.000 تومان 750.000 تومان
وارش
2 شب و 3 روز 1398/07/01

تور مشهد 2 مهر ماه

690.000 تومان 750.000 تومان
وارش
2 شب و 3 روز 1398/07/02

 

 تور مشهد قطار فدک

تور مشهد قطار از اصفهان

تور مشهد قطار از تهران

تور مشهد قطار فدک هتل ملیسا

تور مشهد قطار رجا

تور مشهد قطار از تبریز

تور مشهد قطار از شیراز

پیشنهاد کی سفر