هتل های قبرس | نگین سفر

لطفا صبر کنید...

big-plus
هتل پفکوس Pefkos Hotel

هتل سه ستارهٔ پفکوس در فاصلهٔ نزدیک از ساحل لیماسول قرار گرفته است. در این مقاله با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل سعی داریم تا شما را بیشتر با این مکان اشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/05/02

هتل سه ستارهٔ پفکوس در فاصلهٔ نزدیک از ساحل لیماسول قرار گرفته است. در این مقاله با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل سعی داریم تا شما را بیشتر با این مکان اشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل ساحل مدیترانه‌ای Mediterranean Beach Hotel

هتل چهار ستارهٔ ساحل مدیترانه‌ای بر روی ساحل ماسه‌ای لیماسول قرار گرفته و یکی از هتل‌های زیبای این منطقه محسوب می‌شود. در این مقاله سعی داریم امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل را برای شما معرفی کنیم تا بیشتر با این محل آشنا شوید. پس با ما همراه باشید...

1396/05/01

هتل چهار ستارهٔ ساحل مدیترانه‌ای بر روی ساحل ماسه‌ای لیماسول قرار گرفته و یکی از هتل‌های زیبای این منطقه محسوب می‌شود. در این مقاله سعی داریم امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل را برای شما معرفی کنیم تا بیشتر با این محل آشنا شوید. پس با ما همراه باشید...

big-plus
گرند ریزورت Grand Resort

هتل پنج ستارهٔ گرند ریزورت یکی از مجلل‌ترین و زیباترین هتل‌های لیماسول، سالیانه میزبان گردشگران زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/05/01

هتل پنج ستارهٔ گرند ریزورت یکی از مجلل‌ترین و زیباترین هتل‌های لیماسول، سالیانه میزبان گردشگران زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل الیاس بیچ Elias Beach Hotel

هتل چهار ستارهٔ الیاس بیچ در نزدیکی ساحل لیماسول یکی از مجلل‌ترین هتل‌های این منطقه است. در این مقاله با معرفی امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان زیبا آشنا خواهیم ساخت. پس با ما همراه باشید...

1396/05/01

هتل چهار ستارهٔ الیاس بیچ در نزدیکی ساحل لیماسول یکی از مجلل‌ترین هتل‌های این منطقه است. در این مقاله با معرفی امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان زیبا آشنا خواهیم ساخت. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل آلیون بیچ Alion Beach Hotel

هتل پنج ستارهٔ آلیون بیچ در ساحل آیاناپا یکی از مجلل‌ترین هتل‌های این شهر است که در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌هایش شما را بیشتر با آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/05/01

هتل پنج ستارهٔ آلیون بیچ در ساحل آیاناپا یکی از مجلل‌ترین هتل‌های این شهر است که در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌هایش شما را بیشتر با آن آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل آژاکس Ajax Hotel

هتل چهار ستارهٔ آژاکس واقع در مرکز شهر لیماسول سالانه پذیرای مهمان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/05/01

هتل چهار ستارهٔ آژاکس واقع در مرکز شهر لیماسول سالانه پذیرای مهمان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل پنج ستارهٔ آدامز بیچ Adams Beach Hotel

هتل پنج ستارهٔ آدامز بیچ در سواحل ماسه‌ای آیاناپا یکی از زیباترین هتل‌های قبرس است که سالانه پذیرای مهمان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این محل شما را بیشتر با آن آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/05/01

هتل پنج ستارهٔ آدامز بیچ در سواحل ماسه‌ای آیاناپا یکی از زیباترین هتل‌های قبرس است که سالانه پذیرای مهمان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این محل شما را بیشتر با آن آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
رویال آپولونیا The Royal Apollonia

هتل پنج ستارهٔ رویال آپولونیا یکی از مجلل‌ترین و زیباترین هتل‌های لیماسول است که در این مقاله با معرفی امکانات، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این مکان فوق العاده آشنا خواهیم ساخت. پس با ما همراه باشید...

1396/04/31

هتل پنج ستارهٔ رویال آپولونیا یکی از مجلل‌ترین و زیباترین هتل‌های لیماسول است که در این مقاله با معرفی امکانات، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این مکان فوق العاده آشنا خواهیم ساخت. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل پوسیدونیا بیچ Poseidonia Beach

هتل چهارستارهٔ پوسیدونیا بیچ در سواحل لیماسول یکی از زیباترین هتل‌های این شهر است. در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/04/31

هتل چهارستارهٔ پوسیدونیا بیچ در سواحل لیماسول یکی از زیباترین هتل‌های این شهر است. در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل المپیک لاگون Olympic Lagoon Hotel

هتل چهار ستارهٔ المپیک لاگون واقع در شهر آیاناپای قبرس با داشتن امکانات متعدد یکی از مراکز اقامت گردشگران است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/31

هتل چهار ستارهٔ المپیک لاگون واقع در شهر آیاناپای قبرس با داشتن امکانات متعدد یکی از مراکز اقامت گردشگران است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل گریسین بی Grecian Bay Hotel

هتل پنج ستارهٔ گریسین بی در ساحل آیاناپا یکی از مجلل‌ترین هتل‌های قبرس برای اقامت گردشگران است. در این مقاله قصد داریم امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل را برشماریم و شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/31

هتل پنج ستارهٔ گریسین بی در ساحل آیاناپا یکی از مجلل‌ترین هتل‌های قبرس برای اقامت گردشگران است. در این مقاله قصد داریم امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل را برشماریم و شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
ناپا مرمید هتل Napa Mermaid Hotel

هتل چهار ستارهٔ ناپا مرمید یکی از زیباترین هتل‌های آیاناپا است که در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/04/28

هتل چهار ستارهٔ ناپا مرمید یکی از زیباترین هتل‌های آیاناپا است که در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل گریسیان سندز Grecian Sands Hotel

هتل چهار ستارهٔ گریسیان سندز در شهر آیاناپای قبرس یکی از زیباترین هتل‌ها در مجاورت ساحل است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/28

هتل چهار ستارهٔ گریسیان سندز در شهر آیاناپای قبرس یکی از زیباترین هتل‌ها در مجاورت ساحل است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل آتلانتیکا کلوب Atlantica Club

هتل چهار ستارهٔ آتلانتیکا کلوب یکی از هتل‌های زیبای آیاناپا در مجاورت ساحل است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکان، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این هتل آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/28

هتل چهار ستارهٔ آتلانتیکا کلوب یکی از هتل‌های زیبای آیاناپا در مجاورت ساحل است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکان، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این هتل آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل آنسیس ANESIS

هتل سه ستارهٔ آنسیس واقع در آیاناپا قبرس یکی از اقامت گاه‌های محبوب گردشگران این شهر است. در این مقاله با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل سعی داریم تا شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/28

هتل سه ستارهٔ آنسیس واقع در آیاناپا قبرس یکی از اقامت گاه‌های محبوب گردشگران این شهر است. در این مقاله با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل سعی داریم تا شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل سان هال Sun Hall Hotel

هتل چهار ستارهٔ سان هال یکی از زیباترین هتل‌های لارناکا است که در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این هتل آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل چهار ستارهٔ سان هال یکی از زیباترین هتل‌های لارناکا است که در این مقاله سعی داریم با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های آن شما را بیشتر با این هتل آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل رایز Rise Hotel

هتل دوستارهٔ رایز واقع در مرکز شهر لارناکا یکی از هتل‌های مدرن این شهر محسوب می‌شود. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل دوستارهٔ رایز واقع در مرکز شهر لارناکا یکی از هتل‌های مدرن این شهر محسوب می‌شود. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل پالم بیچ Palm Beach Hotel

هتل چهار ستارهٔ پالم بیچ یکی از مجلل‌ترین هتل‌های لارناکا در قبرس است. در این مقاله با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل سعی داریم تا شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل چهار ستارهٔ پالم بیچ یکی از مجلل‌ترین هتل‌های لارناکا در قبرس است. در این مقاله با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل سعی داریم تا شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل لوردوس بیچ Lordos Beach Hotel

هتل چهار ستارهٔ لوردوس بیچ یکی از زیباترین هتل‌های لارناکا است که سالانه میزان مهمانان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل چهار ستارهٔ لوردوس بیچ یکی از زیباترین هتل‌های لارناکا است که سالانه میزان مهمانان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم. پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل آپارتمان پتروبروس Petro Bros Hotel Apartments

هتل آپارتمان چهارستارهٔ پتروبروس واقع در شهر لارناکای قبرس با داشتن امکانات کامل یک آپارتمان آمادهٔ پذیرایی از گردشگران این شهر است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل آپارتمان پترو بروس شما را بیشتر با این محل آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل آپارتمان چهارستارهٔ پتروبروس واقع در شهر لارناکای قبرس با داشتن امکانات کامل یک آپارتمان آمادهٔ پذیرایی از گردشگران این شهر است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل آپارتمان پترو بروس شما را بیشتر با این محل آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل تفریحی کران هنیپا Crown Resorts Henipa

هتل سه ستارهٔ هنیپا در مجاورت ساحل واقع شده و سالانه میزبان مهمانان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل هنیپا شما را بیشتر با این محل آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل سه ستارهٔ هنیپا در مجاورت ساحل واقع شده و سالانه میزبان مهمانان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های هتل هنیپا شما را بیشتر با این محل آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل کاکتوس Cactus

هتل دو ستارهٔ کاکتوس واقع در شهر لارناکای قبرس یکی از هتل‌های نزدیک به ساحل است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل دو ستارهٔ کاکتوس واقع در شهر لارناکای قبرس یکی از هتل‌های نزدیک به ساحل است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

big-plus
هتل آمورگوس بوتیک Amorgos Boutique Hotel

هتل چهار ستارهٔ آمورگوس در مجاورت ساحل شهر لارناکای قبرس یکی از مکان‌هایی است که سالانه پذیرای مهمانان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...

1396/04/26

هتل چهار ستارهٔ آمورگوس در مجاورت ساحل شهر لارناکای قبرس یکی از مکان‌هایی است که سالانه پذیرای مهمانان زیادی از سرتاسر جهان است. در این مقاله سعی داریم تا با بیان امکانات، قوانین و ویژگی‌های این هتل شما را بیشتر با این مکان آشنا کنیم پس با ما همراه باشید...